برچسب: کمد3درب روی هم فلزی،کمدفلزی،رختکنن کارگری،کمدکارگری،کمد 4 درب فلزی، کمد 6 درب فلزی،کمد 9درب فلزی،کمد 12 درب فلزی، فایل فلزی،فایل 4کشو فلزی،فایل 3 کشو فلزی

کمد 12 درب فلزی

کمد 12 درب فلزی  مشخصات محصول: ارتفاع: 193 عرض: 95  عمق: 40 رنگ طوسی مایع کوره ای رنگ اداری و روتین کارخانه طوسی می باشد

ادامه مطلب »

کمد 9 درب فلزی

کمد 9درب فلزی  مشخصات محصول: ارتفاع: 193 عرض: 95  عمق: 40 رنگ طوسی مایع کوره ای رنگ اداری و روتین کارخانه طوسی می باشد ،لیکن

ادامه مطلب »

کمد 6 درب فلزی

کمد 6 درب فلزی(رختکن پرسنلی) مشخصات محصول: ارتفاع: 193 عرض: 95  عمق: 40 رنگ طوسی مایع کوره ای دارای یک عدد رگال لباس می باشد.

ادامه مطلب »