برچسب: کمد بایگانی فلزی،کمد تک درب فلزی، رختکنن کارگری، کمد نظامی،کمدبایگانی فلززی،کمد 4درب فلزی،کمد6درب فللزی،کمد 9درب فلزی،کمد 12 درب فلزی،فایل فلزی،فایل 4کشو فلزی،فایل 3کشو فلزی،فایل 2کشو فلزی

کمد 24 درب فلزی

کمد 24 درب فلزی  مشخصات محصول: ارتفاع: 193 عرض: 95  عمق: 40 رنگ طوسی مایع کوره ای رنگ اداری و روتین کارخانه طوسی می باشد

ادامه مطلب »

کمد 18 درب فلزی

کمد18 درب فلزی مشخصات محصول: ارتفاع: 193 عرض: 95  عمق: 40 رنگ طوسی مایع کوره ای رنگ اداری و روتین کارخانه طوسی می باشد ،لیکن

ادامه مطلب »

کمد 12 درب فلزی

کمد 12 درب فلزی  مشخصات محصول: ارتفاع: 193 عرض: 95  عمق: 40 رنگ طوسی مایع کوره ای رنگ اداری و روتین کارخانه طوسی می باشد

ادامه مطلب »

کمد 2 درب فلزی

کمد 2درب روی هم فلزی مشخصات محصول: ارتفاع: 180 عرض:45  عمق: 40 رنگ طوسی مایع کوره ای دارای یک عدد رگال لباس  می باشد. رنگ

ادامه مطلب »