برچسب: کمدفلزی،کمد4درب فلزی،کمدباشگاهی،کمدرختکن کارگری،کمداداری،کمدپرسنل،مبلمان اداری نوروزی،کمد 9 درب فلزی،فایل فلزی،فایل 4کشو فلزی

کمد 9 درب فلزی

کمد 9درب فلزی  مشخصات محصول: ارتفاع: 193 عرض: 95  عمق: 40 رنگ طوسی مایع کوره ای رنگ اداری و روتین کارخانه طوسی می باشد ،لیکن

ادامه مطلب »

کمد 6 درب فلزی

کمد 6 درب فلزی(رختکن پرسنلی) مشخصات محصول: ارتفاع: 193 عرض: 95  عمق: 40 رنگ طوسی مایع کوره ای دارای یک عدد رگال لباس می باشد.

ادامه مطلب »