برچسب: قفل رمز

راهنمای قفل رمز مکانیکی

راهنمای قفل رمز مکانیکی   1_در قسمت بالاي مدرج علامت   |  مستقيم براي باز کردن قفل رمز مورد استفاده قرار ميگيرد. در قسمت چپ قفل رمزدارعلامت  / اوريب

ادامه مطلب »