برچسب: صندوق پستی اپارتمانی،صندوق پستی،صندوق پیشنهادات،کمدفلزی،مبلمان اداری نوروزی

صندوق پیشنهادات

یکی از انواع صندوق ها که شما در بسیاری از مراکز ، امروزه شاهد آن هستید ، صندوق پیشنهادات می باشد. از این صندوق برای

ادامه مطلب »

صندوق پستی

صندوق پستی استفاده از صندوق پیشنهادات و انتقادات در هر مجموعه اداری و یا تجاری و فروشگاهی که با رفت و آمد ارباب رجوع سر

ادامه مطلب »